Magda Routová

nar. 2002
 • 2009-dosud: členka Notiček, housle, primáška od roku 2015
 • Od roku 2009 studuje hru na housle na ZUŠ Řevnice u Lenky Kolářové s konzultacemi u Pavla Kudeláska
 • Od roku 2010 působí v orchestru při ZUŠ Charlotty Masarykové v Praze - tutti
 • 2008: Plzenecké housličky - 1.místo
 • 2010: Plzenecké housličky - 3.místo
 • 2011: Celostátní soutěž ve hře na smyčcové nástroje - 3.místo (krajské kolo); Mezinárodní houslová soutěž mistra Jozefa Muziky v Nové Pace - 2.místo
 • 2012: Mezinárodní houslová soutěž mistra Jozefa Muziky v Nové Pace - 2.místo
 • 2013: Mezinárodní houslová soutěž mistra Jozefa Muziky v Nové Pace - 2.místo; Plzenecké housličky - 1.místo; Soutěž komorních souborů – 1.místo v krajském kole (duo)
 • 2014: Celostátní soutěž ve hře na smyčcové nástroje - Absolutní vítěz okresního kola, Absolutní vítěz krajského kola, 1.místo (celostátní kolo), cena za provedení díla B. Martinů; Mezinárodní houslová soutěž PhDr. Josefa Micky - 3.místo; Mezinárodní houslová soutěž J. Kociana - 2.místo
 • 2015: Mezinárodní houslová soutěž PhDr. Josefa Micky - 2.místo; Mezinárodní houslová soutěž mistra Josefa Muziky - 1.místo, zvláštní ocenění za provedení povinné skladby
 • Copyright (c) 2013 Notičky