Magda Routová, nar. 2002

 • 2009-dosud: členka Notiček, housle, primáška od roku 2015

 • Od roku 2009 studuje hru na housle na ZUŠ Řevnice u Lenky Kolářové s konzultacemi u Pavla Kudeláska

 • Od roku 2010 působí v orchestru při ZUŠ Charlotty Masarykové v Praze - tutti

 • 2008: Plzenecké housličky - 1.místo

 • 2010: Plzenecké housličky - 3.místo

 • 2011: Celostátní soutěž ve hře na smyčcové nástroje - 3.místo (krajské kolo); Mezinárodní houslová soutěž mistra Jozefa Muziky v Nové Pace - 2.místo

 • 2012: Mezinárodní houslová soutěž mistra Jozefa Muziky v Nové Pace - 2.místo

 • 2013: Mezinárodní houslová soutěž mistra Jozefa Muziky v Nové Pace - 2.místo; Plzenecké housličky - 1.místo, Soutěž komorních souborů – 1.místo v krajském kole (duo)

 • 2014: Celostátní soutěž ve hře na smyčcové nástroje - Absolutní vítěz okresního kola, Absolutní vítěz krajského kola, 1.místo (celostátní kolo), cena za provedení díla B. Martinů; Mezinárodní houslová soutěž PhDr. Josefa Micky - 3.místo; Mezinárodní houslová soutěž J. Kociana - 2.místo

 • 2015: Mezinárodní houslová soutěž PhDr. Josefa Micky - 2.místo; Mezinárodní houslová soutěž mistra Josefa Muziky - 1.místo, zvláštní ocenění za provedení povinné skladby

 

Milena Kolářová, nar. 1997

 

 • 1998 – dosud: dětská lidová muzika Notičky, zakládající člen , primáška od roku 2012

 • 2001 – 2008: hra na housle pod vedením Prof. Pavla Prantla

 • 2009 – 2012: soukromě hra na housle pod vedením Prof. Pavla Kudeláska

 • 2012 – dosud: Pražská konzervatoř, hra na housle ve třídě Prof. Pavla Kudeláska

 • 2007: 1. místo v Soutěži Konzervatoře Plzeň, čestné uznání v Mezinárodní soutěži J. Kociana

 • 2012: čestné uznání v Soutěži Concertino Praga

 • 2013: Stříbrný diplom v Mezinárodní houslové soutěži Mistra Jozefa Muziky v Nové Pace, 3. místo v Mezinárodní houslové soutěži J. Kociana

 • 2003: sólový koncert s Pražským Filharmonickým Orchestrem

 • 2011:Nahrávání filmové hudby – „Jezevec“ (Praha)

 • 2011 – dosud: členka Pražského filmového orchestru, tutti hráč, 1. housle

 • 2011:New York Summer Music Festival – housle, student

 • 2011 - 2013 Lake George Music Festival, USA (New York State) – tutti hráč, 2. housle

 

 

 

 

Kristýna Kolářová, nar. 1991

 

 • 1998 – 2012: zakládající člen Notiček, housle, primáška v letech 2007 - 2012

 • od r. 1997 hra na housle u Prof. Pavla Prantla

 • úspěchy na mezinárodních soutěžích: r. 2000 2. Cena na Prague Junior Note, r. 2001 1. Cena v soutěži Plzenecké housličky, r. 2002 1. místo v Soutěži ve hře na smyčcové nástroje základních uměleckých škol ČR, r. 2003 1. místo v Soutěži Konzervatoře Plzeň

 • účast na mezinárodních festivalech: Pilsner Summer Music Academy, Lake George Music Festival

 • 2007 – 2013: Konzervatoř Jaroslava Ježka, studium hry na housle pod vedením Prof. Harbi Shabu, Martina Válka a Davida Danela

 • 2013 – dosud: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, studium pod vedením Jiřího Tomáška

 • 2007: vystoupila v Moskvě se zpěvačkou Helenou Vondráčkovou.

 • 2010: S Czech Ladies Trio vystoupení v Indii a Nepálu pro české velvyslanectví

 • 2011 – dosud: hráč I. houslí v Pražském Filmovém Orchestru

 • zkušenosti jak s vážnou, tak především s moderní hudbou- jazz, pop, rock, šanson, folk. Pravidelně vystupuje se zpěváky z muzikálového světa např.: Tomáš Savka, Markéta Procházková, Michaela Nosková, Zuzana Offenbartl-Dovalová, s jazzovým orchestrem KJJ, PFO, a dalšími.

 

 

 

 

Kateřina Klailová, nar. 1989

 

 

 

 • 1998 – 2007: Notičky, zakládající členka, zpěv, hra na dřívka a vozembouch, později jako samouk hra na housle, od roku 2000 hra na housle pod vedením Lenky Kolářové

 • 2004 – 2007: primáš v dětské lidové muzice Notičky

 • 1997 – 2005: ZUŠ Řevnice, hra na klavír pod vedením Jany Klimtové, oba cykly

 • 2000 -2005: ZUŠ Charlotty Masarykové, hra na housle pod vedením Lenky Kolářové

 • 2005 – 2011: Konzervatoř Plzeň, hra na housle ve třídě MgA. Romana Fedčuka

 • 2008 – 2010: Mezinárodní mistrovské kurzy Zbraslav pod vedením Roberto Cani (koncertní mistr Filharmonie Los Angeles) a Solonia Soroka (profesor Michigan University)

 • 2009 – 2012: Západočeská Univerzita, Pedagogická fakulta, aprobace Hudba se zaměřením na vzdělávání a zpěv

 • 2004 – 2008: soukromá výuka hry na housle

 • 2007- dosud: člen orchestru Divadla J. K. Tyla Plzeň, Komorní divadlo (muzikál, opereta)

 • 2012 – dosud: kantorka na ZUŠ Přeštice, ZUŠ Jaroslava Kličky Klatovy, ZUŠ Václava Vačkáře Zbiroh, výuka hry na housle, klávesy a hudební nauky

 • 2011 - dosud: členka smíšeného pěveckého sboru Nová Česká Píseň

 • Aktivní spolupráce s mnoha hudebními formacemi, zvláště západočeského regionu

 

 

 

 

Barbora Kolářová, nar. 1988

 

 • 1998 - 2004: zakládající člen Notiček, první housle, první primáška

 • absoloventka Plzeňské konzervatoře pod vedením Prof. Pavla Prantla, Michigan State University pod vedením Charlese Avshariana

 • 2006 - 2012: bakalářský titul na Curtis Institut of Music, studium pod vedením Idy Kavafian a Arnolda Steinhrdta

 • 2012 – dosud: Yale School of Music, třída Ani Kavafian

 • stipendia na několika mezinárodních festivalech včetně Meadowmount School of Music, Pilsen Summer Music Academy, Colorado College Summer Music Festival a Bowdoin International Music Festival

 • sólová vystoupení na Haydnovských slavnostech v Belgii a Německu, na festivalu Mladá Praha, v Carnegie Hall New York City s New York String Seminar Orchestra

 • sólová vystoupení s Českým rozhlasovým orchestrem, Orchestrem Národního divadla, Západočeským orchestrem, Orchestrem Karlovy Vary a Limoges symfonickým orchestrem

 • v roce 2007 podala desítky sólových koncertů v rámci turné po Spojených státech s Českým filharmonickým komorním orchestrem

 • v únoru 2012 přednesla skladbu od George Crumba “Eleven Echoes of Autumn” v Kennedy Center of the Performing Arts ve Washingtonu DC, kde také se skladatelem úzce spolupracovala

 • září 2012 přednášela o české hudbě 60.tých let v National Art Gallery ve Washingonu DC

 • vítězka řady mezinárodních soutěží jako například Remember Enescu a Telemann, dvojnásobná vítězka Prague Junior Note a absolutní vítězkou 2006 Michigan ASTA sólové soutěže

 • čerstvá laureátka Vadima Repina Masterclass Scholarship soutěže v New York City

 • spolupráce se světoznámými koncertními umělci jako Ruggiero Ricci, Pamela Frank, Claude Frank, Shmuel Ashkenazi, Jaime Laredo, David Ying, Phillip Ying, Ida Kavafian, Ani Kavafian, Toby Appel, Daniel Phillips, Jennifer Higdon, George Crumb, Leon Fleisher, Peter Serkin, Seymour Lipkin, Roberto Díaz, Peter Wiley, Albrecht Breuninger, Stephen Tenenbom, Robert Levin, Michael Frischenschlager nebo Pinchas Zukerman

 • členkou New Haven Symphony Orchestra a České Filharmonie.

 • 2011 - dosud: zakladatelka a Director of Artistic Administration v Lake George Music Festival (www.lakegeorgemusicfestival.com)

 

 

 

Copyright (c) 2013 Notičky