Naše noviny, nezávislý třebaňský občasník, se kterým Notičky spolupracují a který je muzice od založení příznivě nakloněn, vypisuje v lednu sbírku na další cédéčko Notiček. Čtenáři přispívali celý rok a nakonec bylo vybráno 8888 Kč. Mezi Notičky přišly nové posily: Tomáš Kolář a Miroslav Smola. Zimní soustředění je již ve znamení příprav na druhou desku, tentokráte vánoční. Lenka Kolářová zakládá přípravku Malé Notičky. Historiky první konkurz do Malých Notiček se konal 17.2.2001, přijato bylo 8 dětí, při zkouškách přípravky pomáhá Pavla Němcová /dnes Petrová/. V soutěži o Zpěváčka letos bojuje Barbora Kolářová a Simona Hauerlandová. Obě se zúčastní celostátního kola ve Velkých Losinách, Barbora navíc dostala možnost vystoupit sólově na Tuchlovické pouti. Další sólový úspěch přidala Michaela Macourková, která vybojovala 2.místo v krajském kole interpretační soutěže ve hře na zobcovou flétnu - Pískání pro zdraví. V soutěži souborů se představujeme s Klíčkem s pásmem Čert a Káča. Bez muzicírování Notiček si už někteří obyvatelé Řevnic nedokážou velikonoční svátky představit… Na Staročeských májích v Zadní Třebani a v Řevnicích si odbyla své premiérové vystoupení přípravka Malé Notičky. Opět ve vypůjčených krojích od řevnických Baráčníků. S díly klasiků se členové Notiček opět představili na závěrečném koncertě Notičky netradičně. Přítomné diváky si svoji hrou na housle získala nejmladší z muzikantské rodiny Kolářů, teprve čtyřletá Milenka. Publicistický pořad České televize Černá bílá natáčel portrét o Lence Kolářové a Notičkách. Na závěr školního roku nechyběla oblíbená bojovka za hojné účasti dětí a rodičů. Ve znamení příprav na vánoční desku se neslo také letní soustředění. Muzikanti si s sebou vezli mj. vánoční stromeček a na závěr pobytu si nadělovali dárky. Ovšem nejen prací je člověk živ a tak se Notičky mimo zkoušky nezapomněly pořádně vydovádět… Na podzim se Notičky zúčastnily Mezinárodního festivalu folklorních souborů Písní a tancem v Luhačovicích. 17.11.2001 získala významné ocenění za vynikající výkony primáška Notiček, Barbora Kolářová. Cenu „Zlatý oříšek“ převzala z rukou první dámy Dagmar Havlové. Událostí roku však bylo natočení a následně pokřtění nového CD Notiček nazvaného Veselá Koleda. Kmotrem se stal pan Jiří Stivín a křest se odbýval v krásném kostele Sv. Bartoloměje ve Všeradicích. V roce 2001 nechyběl Mikulášský koncert. Navíc Notičky pod vedením Lenky Kolářové a Pavly Němcové a podle původního scénáře Josefa Fialy nastudovaly hudební pohádku „Proč dudák dupá?“, s níž vystoupily v rámci výchovných koncertů pro žáky základních škol. Premiéra pohádky pro veřejnost proběhla 25.12.2001.
Copyright (c) 2013 Notičky