Dětská lidová muzika Notičky vznikla v roce 1998 v Řevnicích. Soubor, v němž hraje, zpívá a tančí na šedesát muzikantů ve věku 3 - 20 let, se zabývá především folklórem středních a jihozápadních Čech a Chodska. Za léta svého působení vychoval několik set dětí, z nichž některé se staly profesionálními hudebníky.

Notičky vystupují na koncertech a festivalech v České republice, pravidelně se účastní mezinárodních folklorních festivalů, ale hrají také v domovech důchodců, pro dětské domovy či tělesně postižené. Notičky se pětkrát úspěšně zúčastnily mezinárodních hudebních festivalů World Fest v Missouri a Festival of Nations v Tennessee v USA. Notičky rovněž absolvovaly několik natáčení pro Českou televizi a Český rozhlas, včetně dvou dílů nových Zpívánek z roku 2008. Soubor má dosud na kontě osm cédéček, z toho tři vánoční. Poslední deska z roku 2018 obsahuje čtrnáct zhudebněných básní Jaroslava Seiferta.

Mezi další mimořádné úspěchy souboru patří hraní pro britskou princeznu Annu či společné vánoční koncerty s cimbálovou muzikou Hradišťan v čele s Jiřím Pavlicou, s cimbálovou muzikou Harafica nebo gospelovým sborem Gospel Limited. Zvláštní zmínku zaslouží naše spolupráce s kapelou The Tap Tap Orchestra složenou ze studentů Jedličkova ústavu v Praze. Členové Notiček spolu s rodiči a přáteli rovněž od roku 2011 nastudovali čtyři divadelní hry uvedené v Lesním divadle v Řevnicích.

Copyright (c) 2013 Notičky